Projektet är avslutat

Detta var Pondus:

Pondus är ett nätverk som utbyter information och samordnar informationssystem mellan finlandssvenska organisationer. Brages Pressarkiv sköter administrationen och marknadsföringen tillsammans med Finlandssvenska samarbetsforum. Vi utarbetar och utvecklar rekommendationer för hur nätverksmedlemmarna kan öppna sina dataresurser och länka sitt webbmaterial till annan liknande information. Länkningarna hjälper användarna att hitta relevant innehåll och ökar de medverkande organisationernas synlighet på webben. Vi ordnar också seminarier och träffar för nätverksmedlemmar och andra som är intresserade av att öppna och länka data.

De deltagande organisationerna står själva för den tekniska implementeringen av rekommendationerna enligt sina egna prioriteringar. När man utvecklar nya system och förnyar gamla är det en relativt enkel sak att beakta Pondusschemat och de tekniska anvisningarna. Kostnaderna behöver inte bli stora, men nyttan av gemensamma format blir desto större.

Öppna lösningar och gemensamma standarder ger på sikt också möjligheter att kombinera de egna tjänsterna med nationella (Nationella Digitala Biblioteket NDB) och europeiska (Europeana) tjänster. Därför utgår Pondus från internationella standarder i utvecklingsarbetet och samarbetar med NDB. Se Europeanas video om hur öppen och länkad data fungerar: 

Linked Open Data from europeana on Vimeo.

 

Under 2012 hade vi ett utvecklingsprojekt då vi tog fram grunden för Pondus. Projektets slutrapport (pdf) publicerades i mars 2013.

Det finns också en mellanrapport (pdf) skriven i juni 2012. 

 

Projektets finansiärer var:

Föreningen Konstsamfundet

HSS Media

KSF Media

Svenska kulturfonden

Stiftelsen för Åbo Akademi

Åbo Underrättelser