Suomeksi

Pondus Open Data HackFest

Tävlingen ordnades på tisdagen den 5 mars 2013 klockan 11.30-20.00 på yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Vi sökte framför allt nya idéer för tjänster man kunde bygga på våra API:er. Det fanns data om nyhetsmaterial från Svenska Yles webbsidor, finlandssvenska dagstidningar, författare, foton med mera. Kravet var att man använde minst ett Pondusmaterial, men man fick gärna komplettera med andra resurser såsom Europeana eller Wikipedia.  Materialen finns på sidan Pondus data.

De tävlande bjuds på mat och dryck under eftermiddagen, samt vid behov uppmuntrande råd och stöd. Som domare fungerar Rasmus Johansson (MariaDB), Juho Autio (Profium) och Ant Simons (Kulturhuset).

 

Första pris

Samuel Backman en demonstration av en tjänst med vilken man kan filtrera i den finlandssvenska nyhetsflödet. Idén var genomtänkt och väl genomförd. Tjänsten har många funktioner och fungerar både på dator och i smarttelefon.

 

Andra pris

Carolina Lindqvists och Lucas Granbergs vision var att visualisera hur nyheter av olika slag kan hopa sig till vissa orter. Med ännu bättre metadata (geografiska positioner) och en mer riktad sökning på innehållet i artikeln skulle man kunna lokalisera en nyhet tom. på gatunivå. Huvudmålet är att kunna se hur en stad och dess omgivning har utvecklat sig baserat på arkiverade nyheter samt kunna undersöka vilken typ av nyheter som rör sig kring olika platser. Man skulle till och med kunna se hur olika typer av nyhetsfenomen sprider sig runt i landet, ifall man kopplade dataflödet både till ett arkiv och ett nyhetsflöde i realtid. 

Tredje pris

Marcus Tallberg för en rekommendationstjänst som baserar sig på Brages Pressarkivs data. Idén har potential och känns relevant och nyttig.

 

Delad fjärde plats

Jaakko Talonen för pReact- spelet baserat på Yles nyheter.

Staffan Enberg och Mathias Andtbacka för en tidslinje med Pondusmaterial baserat på sökning.

Medarrangörer:

 

 

 

 

 

Ordförklaringar

Om du undrar vad metadata eller ett öppet gränssnitt är har vi gjort en liten ordlista för dig.

LÄS MER