Pondusdata

Pondusdata finns att få både som hela datafiler som kan laddas ner och över öppna gränssnitt, där man kan göra sökningar och hämta data från någon lämplig resurs. Information och en katalog över Pondus data finns samlad i Ponduswiki.

Ordförklaringar

Om du undrar vad metadata eller ett öppet gränssnitt är har vi gjort en liten ordlista för dig.

LÄS MER