API

Ett API eller Application Programming Interface är ett gränssnitt mellan två olika dataprogram eller -system. I praktiken gör det att två datorprogram kan utbyta information med varandra. Ett öppet gränssnitt innebär att systemet är öppet mot internet, så att ett datorprogram till exempel kan skicka automatiska sökfrågor till en databas. För att kunna använda ett API behöver man veta hur man ska formulera sin kommunikation till systemet. Inom Pondus använder vi Pondusschemat för innehållsbeskrivningen och länkarna och hela datapaketen följer antingen Pondus Lite eller Pondus Full-formatet. De bygger på vanliga internationella standarder som är anpassade och specificerade för den finlandssvenska miljön.

 

App eller applikation

En app är ett tilläggsprogram som en användare enkelt kan ta i bruk för att utnyttja av olika typer av tjänster. Till exempel för smarttelefoner finns det mängder av appar som förmedlar och erbjuder olika typer av innehåll. Nästan hälften av Finlands vuxna befolkning har i dag smarttelefon, så marknadsföring via appar är ett bra alternativ. Då man bygger ett API erbjuder man samtidigt apputvecklare att hitta på nya kreativa sätt att använda ens data.

 

Fönsterapplikation

Fönsterapplikationer är små programbitar som kan användas för att fälla in material från ett program i ett annat. De kallas ibland gadgets eller widgets på engelska, på finska leijuke. På webben är det vanligt att använda sig av dem för att hämta material från andra webbplatser. Till exempel ser man väldigt ofta på webbsidor små fönster med material som kommer från Facebook eller Twitter. De är en sorts grafiska användargränssnittskomponenter, vilket är den term som rekommenderats av Svenska datatermgruppen. I Pondus tycker vi fönsterapplikationer är mer specifikt och lite kortare. Ibland talar vi om widgetar. På Pondus.infos startsida ser du en bild av en fönsterapplikation. De är ett enkelt sätt att utnyttja länkning av data.

 

Länkad data

Länkad data slog som begrepp igenom då webbens uppfinnare Tim Berners-Lee höll ett brandtal för vad han kallade öppen länkad data år 2009. Talet kan man ännu se, det finns kvar på TED. Det är bara en dryg kvart långt och värt att se. Idén med länkning av data är att man i stället för att bara länka mellan olika webbsidor också länkar mellan enskilda ord eller uppgifter på webben. Då behöver man specificera vad man talar om genom att ge varje begrepp ett överenskommet id eller URI (i praktiken en webbadress). Dessa begrepp och deras URI och inbördes relationer finns sedan publicerade på webben. Om relationerna är utvförligt beskrivna på ett visst sätt kallar man det för en ontologi. En känd ontologi är DBpedia som är en del av Wikipedia. 

 

Mappning

När vi mappar data betyder det att vi analyserar informationsstrukturerna i ett system och ser hur det passar in i ett annat system eller en standard. Man kan i en databas ha olika fält, såsom Upphovsman eller Titel, och om man vill vara med i Pondus måste man mappa sin data mot Pondusschemat, så att dataprogrammen sedan vet vilka fält som motsvarar varandra i de olika systemen. Vi hjälper gärna med detta, så ta kontakt om du är intresserad!

 

Metadata

Metadata är information om information. Vanlig metadata handlar till exempel om vem som är upphovsman, vem som äger rättigheterna till ett material, när det är producerat eller vad det handlar om. Inom Pondus har vi kommit överens om gemensamma metadatafält och hur vi använder dem. Allt detta står i detaljerat förklarat i wikin i Pondusschemat.

 

Ontologi

För att länkning av data ska fungera bra måste vi ha enhetliga begrepp, vi måste tala om samma saker med samma namn, men inte om olika saker med samma ord. För att bringa klarhet i begreppsoredan använder vi ontologier där olika URI:n finns registrerade som öppen data. Dessa finns listade i wikin. Läs mera under Länkad data.

 

Pondusschemat

Vi kallar vår egen specifikation av metadata för Pondusschemat. Man kan läsa om det i vår wiki under rubriken Metadata.

 

URI

Uniform Resource Identifier är en unik maskinläsbar textsträng som ger ett objekt (resurs, begrepp) en unik identitet och också kan fungera som lokaliserare för objektet. URI är ett mer generellt begrepp än URL (webbadress) och kan även ha andra protokoll än http://. Med URI namnger man specifika resurser eller begrepp då man länkar data. Då vi talar om att vi måste ha samma namn på samma saker avser vi i praktiken att vi kommer överens om att använda samma URI för exempelvis "bilar" säger vi "http://www.yso.fi/onto/koko/p33857", vilket en dator då också kan förstå är samma sak som "autot" eller "cars", och en underklass till "motorfordon".

 

Widget

Med widget avser vi här fönsterapplikationer.

 

Öppet gränssnitt

Med öppet gränssnitt avser vi här samma som API

Ordförklaringar

Om du undrar vad metadata eller ett öppet gränssnitt är har vi gjort en liten ordlista för dig.

LÄS MER