Utveckla din webbplats

När du utvecklar din sajt lönar sig det lilla extra besväret att fundera på metadata och öppet gränssnitt. Med genomtänkt metadata och öppet gränssnitt säkrar du att ditt material senare kan användas på effektiva och kreativa sätt. Ett bra sätt att få synlighet på webben är att öppna sin information. Inom Pondus har vi ett gemensamt schema för metadata. Schemat anger vilka uppgifter som måste ges om varje objekt och vilka uppgifter som dessutom kan ges beroende på hurdant objekt det är fråga om. Mer information om Pondus metadata får du här.

Vill du erbjuda andra webbplatser enkla möjligheter att integrera material från din sajt kan du göra det genom att erbjuda en fönsterapplikation. Vi håller på och skapar modeller för fönsterapplikationer, som kan användas både av deltagarna i nätverket och av andra som vill ge sina webbgäster någonting extra. Ta gärna kontakt så kan vi tillsammans fundera över hur en fönsterapplikation för din sajt kunde se ut. Investeringen kan vara liten eller stor, beroende på hur avancerade tjänster du vill erbjuda. En enkel fönsterapplikation är mycket lätt fixad, men lite mer avancerade lösningar väcker kanske större intresse. Pondus upprätthåller ett eget forum för kodare, där kommer att finnas anvisningar för hur man gör. Be din it-person kolla in materialet.

Pondusnätverket främjar användningen av tekniker och standarder för länkning av data. Genom att följa anvisningarna säkrar du att dina material är tillgängliga för apputvecklare och för semantisk länkning.

Vi samarbetar med Linked Data Finland och arbetar för användning av allmänna internationella standarder så som Dublin Core och RDF.

En viktig del av systemet är att man använder sig av enhetliga gemensamma identifikatorer för saker och ting. Vi rekommenderar därför också vissa ontologier och andra resurser som erbjuder URI:n för identifiering av olika saker. Om vi alla använder samma URI:n kommer vi enkelt att skapa en unikt fin semantisk resurs tillsammans!

I wikin kan du läsa närmare om de specifikationer och standarder vi arbetar utgående från. Om du vill delta i utvecklingsarbetet, ta kontakt!

 

Ordförklaringar

Om du undrar vad metadata eller ett öppet gränssnitt är har vi gjort en liten ordlista för dig.

LÄS MER