Öppna gränssnitt

Många finlandssvenska organisationer som är i framkant satsar nu på att öppna sin data. Det innebär i praktiken att vi utvecklar våra system så att informationen kan flöda fritt till den som behöver den. De öppna gränssnitten kallas för applikation programming interface eller API.

Denna Open Data-rörelse vinner allt större gehör, eftersom erfarenheten visat att delad information ger stor nytta både för den som ger och den som utnyttjar den, liksom för hela samhället. Också regeringen har därför fattat beslut om att offentliga instanser ska öppna sin data så långt som möjligt.

Gemensamma format

För att information från olika källor ska kunna kombineras eller sökas samtidigt har vi enats om gemensamma finlandssvenska standarder. Vi måste använda samma begrepp och format för att allt ska fungera smidigt. Vi följer internationella standarder, men har också gjort en del kompletteringar som är anpassade till våra egna behov. Du kan läsa mer i vår Ponduswiki, där allt finns förklarat i detalj, både vad gäller teknik och terminologi. Vi använder oss också av länkning av data, vilket förbättrar sökresultatens relevans.

Vad kan man göra med Pondusdata?

En stor del av informationen står till förfogande helt gratis. Det är bara att hämta information från källorna och använda den som man vill. I datan kan det finnas länkar vidare till material som är begränsat av licenser eller upphovsrätt, men detta markeras enkelt enligt Pondus rättighetsschema.  Vilka typer av material som kommer att finnas med kan du tillsvidare bekanta dig med på deltagarnas webbplatser. Materialen kommer att innehålla både nyheter och annat faktamaterial.

Man kan integrera eller bädda in information i sina egna webbsidor eller bygga helt egna applikationer. För att förenkla användningen utvecklar vi också fönsterapplikationer som gör det enkelt att presentera utvald information från olika källor. Vi delar också med oss av koderna, och hoppas du gör detsamma om du utvecklar egna program.

Var så god!

Ordförklaringar

Om du undrar vad metadata eller ett öppet gränssnitt är har vi gjort en liten ordlista för dig.

LÄS MER