Lägesrapport

20.12.2012 kl. 14:30
Året går mot sitt slut, men projektet fortsätter lite till. Två nya gränssnitt är på kommande.

Under hösten har vi jobbat med två nya Pondus Lite API:er: ett för den österbottniska författardatabasen och ett för Föreningen Brages folkdräktsdatabas. Båda projekten innebär också uppgradering av själva databaserna till moderna relationsdatabaser. Den föregående görs av SeeSharp IT och den senare av Kulturhuset. Dessutom har Svenska Yle jobbat vidare med sina webbsidor och både Yle och Brages Pressarkiv använder numera Ponduskategorier och ämnesord från ONKI.

 

Under hösten har det fattats beslut om att ONKI-tjänsten ska övertas av Finlands Nationalbibliotek. Särskilt väntar vi med spänning vad som ska hända med den geografiska ontologin SAPO, som vi önskar att också få tillgång till på svenska. Tills dess har vi beslutat oss att använda informationen ur Finlands svenska ortnamn, som Institutet för de inhemska språken vänligen ställt till vårt förfogande.

 

Vi siktar också på att ordna en liten hackathon i början av mars, för att testa och visa vad man kan använda Pondus API:erna till. Mera information följer!

 

Finansieringen för projekt Pondus börjar vara slut, men vi kommer förstås att fortsätta arbetet inom ramen för nätverket också efter det. Brages Pressarkiv ansvarar också i fortsättningen för koordination, konsultering och Pondus-webbsidorna. Om man är intresserad av att vara med, är det alltså bara att ta kontakt! Att öppna sina data med Pondus är fortsättningsvis ett bra sätt att lyfta från sina material och få synlighet och spridning!

Ordförklaringar

Om du undrar vad metadata eller ett öppet gränssnitt är har vi gjort en liten ordlista för dig.

LÄS MER