Nu kan man testa gränssnittet

18.10.2012 kl. 17:41
Nu kan vi presentera vår alldeles första version av ett Pondus Lite-gränssnitt. Brages Pressarkiv har satt upp ett eget SOLR-index och ett OpenSearch-gränssnitt som följer Pondusschemat. Det betyder att vem som helst kan skapa egna flöden och integrera innehåll från databasen, som innehåller referenser till finlandssvenska dagstidningar.
Det nya gränssnittet finns beskrivet i Ponduswikin. Eftersom Pressarkivet indexerar artiklarna är datan mycket väl strukturerad, och man kan prenumerera  eller göra väldigt specifika sökningar i materialet. Länkar finns tyvärr inte ännu till alla nya tidningar, men den sidan av saken är under arbete. Om länk saknas måste man ta kontakt med Brages Pressarkiv eller ifrågavarande tidning.

Detta gränssnitt innehåller inte ännu länkad data. För det behöver vi lägga in URI för en del begrepp och annars också göra strukturen på flödet ett snäpp mer komplext. Brages Pressarkiv är ändå mycket motiverat att göra detta, inte minst för att Svenska Yle redan infört en del Pondusmetadata i sina nya webbsidor i form av länkad data. Under hösten hoppas Svenska Yle kunna lansera det första gränssnittet som anpassats för semantisk webb. I samarbete med Linked Data Finland kan vi sedan vidareutveckla metadata och processerna kring dem.

En stor utmaning och orsak varför vi satsat på ett Pondus Lite API är att det råder en del förvirring kring ONKI-tjänstens och de inhemska ontologiernas framtid. Ämnesorden i Allso torde vara under Nationalbibliotekets beskydd, men exempelvis den geografiska informationen skulle bäst hanteras via SAPO, vars huvudman är osäker. Den nuvarande versionen är föråldrad, och ontologin finns endast på finska. Därför har också Svenska Yle valt att gå in för Geonames. Många beslut bör ännu fattas, men utvecklingen går framåt hela tiden. Också på nationellt plan skulle det finnas ett akut behov av en fungerade ontologi för kommunstrukturen under olika tider i vårt land. Återstår att hoppas att någon myndighet snarast tar rollen att leverera Finland med en så grundläggande tjänst, som inte minst skulle gynna den statliga förvaltningen.

Ordförklaringar

Om du undrar vad metadata eller ett öppet gränssnitt är har vi gjort en liten ordlista för dig.

LÄS MER